Hogeschool Utrecht en duurzaamheid

‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt.  De HU speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven.

Als kennisinstelling draagt Hogeschool Utrecht bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving. De HU beschouwt duurzaamheid niet als een keuze maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Een toekomstbestendige wereld is één van deze verantwoordelijkheden.

Opleiden zonder duurzame ontwikkeling is voor Hogeschool Utrecht geen optie. De studenten van nu moeten vorm geven aan onze toekomst. Die toekomst kan alleen maar berusten op duurzame ontwikkeling. Daarom stelt de HU duurzame ontwikkeling centraal in haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

Per mei 2014 is de HU gestart met het Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities, samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.

Sinds maart 2016 is er een Green Office HU, bestaande uit zes student-assistenten en een Green Officer. Green Office HU werkt aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid, door studenten en medewerkers te informeren en activeren om samen te werken aan de duurzame doelstellingen van de hogeschool.

Vind ons op Facebook

@HUDuurzaamDoen

Samenwerking

Farmaceutische bedrijven en HU-onderzoeker Raymond Pieters vertellen over de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek op het Utrecht Science Park 

Farmaceutische bedrijven en HU-onderzoeker Raymond Pieters vertellen over de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek op het Utrecht Science Park.

Bekijk de video