Duurzaam Onderwijs en Onderzoek

Duurzame ontwikkeling staat hoog op de agenda. De urgentie is duidelijk en wordt breed gevoeld, ook in onderwijs, onderzoek en beroepenveld. De rol die hogescholen kunnen spelen bij de transitie naar een duurzame samenleving is essentieel.

winnaar-gouden-sustainBulHU wil professionals opleiden die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamer samenleving. De versterking van duurzaam onderwijs en onderzoek is georganiseerd in HU2020. De HU sluit aan bij de regionale ambities: energiezuinig en klimaatneutraal. Daarbij zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen VN voor de HU richtinggevend en inspirerend.

Doelen

  • Duurzame ontwikkeling is voor studenten en medewerkers een vanzelfsprekend criterium in professioneel denken en handelen zowel in sociaal, economisch als ecologisch opzicht.
  • Praktijkgericht onderzoek leidt tot kennis over duurzame ontwikkeling, direct toepasbaar in de beroepspraktijk.
  • HU wordt in de regio Utrecht en daarbuiten erkend als expertisecentrum op het gebied van Smart Sustainable Cities.
  • De HU wordt in de regio Utrecht gezien als strategische partner in duurzame ontwikkeling.

Studenten en docenten

Deze ambities leiden tot tal van activiteiten, bijeenkomsten en onderzoeken. Studenten en docenten leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Duurzame ontwikkeling is bij uitstek een onderwerp dat uitdaagt tot multidisciplinaire samenwerking tussen studenten, afdelingen en faculteiten. En samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. De kansen bij duurzame ontwikkeling liggen in oplossingen voor technische, economische én sociale vraagstukken. Uiteindelijk gaat het om de balans tussen de drie P’s: people, planet en profit.

Raad van Advies

Voor de realisatie van het programma is er een Raad van Advies ingericht die breder is dan alleen de HU. Regionale doelen worden daar bewaakt en HU doelen in een breder perspectief geplaatst. Klik hier om het Raad van Advies te bekijken.

Hoe draagt de HU bij aan een duurzaam Utrecht?

                      

Hogeschool Utrecht blikt terug op vijf jaar Duurzaam Doen

 

Bewaren