Privacy

Op deze pagina's vind je informatie over de manier waarop Hogeschool Utrecht zorgdraagt voor de kwaliteit van de informatie op haar online platforms. Je vindt hier ook een toelichting op ons privacybeleid en een link naar de cookieverklaring waarin we het gebruik van cookies toelichten.

De informatie op deze pagina's heeft betrekking op de volgende websites:

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

[Deze tekst is laatst gewijzigd op 29 mei 2019]