Reactie Hogeschool Utrecht op aangekondigde staking openbaar vervoer

25-06-2018

De aangekondigde staking van het streekvervoer en stadsvervoer in Utrecht komt uitermate ongelegen voor onze studenten, omdat het precies valt in de belangrijke, laatste tentamenperiode van het collegejaar. Hierdoor worden onze studenten gedupeerd.

Het zou sympathiek zijn als vervoersbonden rekening houden met de belangen van studenten, zoals zij in mei de stakingen verplaatsten naar het weekend in verband met eindexamens van middelbare scholieren. 

Bij Hogeschool Utrecht zijn de komende weken honderden tentamens, herkansingen en afrondende onderwijsactiviteiten. De HU heeft haar studenten op de hoogte gebracht van de aangekondigde staking voor onbepaalde tijd vanaf woensdag 27 juni, hen geadviseerd tijdig hun reis te plannen, rekening te houden met een langere reistijd en actuele berichtgeving over de staking in de gaten te houden. Aan de HU studeren 35.000 studenten.