Positieve invloed ambassadeur-wijkverpleegkundigen op beroep

10-08-2018

Op dinsdag 14 augustus 2018 ontvangt minister De Jonge van VWS 42 ambassadeurs-wijkverpleegkundigen die het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’ aanbieden. Deze wijkverpleegkundigen hebben net als 74 anderen deelgenomen aan een leertraject van negen maanden, gefinancierd door ZonMw en opgezet door de beroepsvereniging V&VN en bureau Lambregts.

Verpleegkunde werkvoorbereiding

Uit de wetenschappelijke evaluatie, uitgevoerd door het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht, blijkt dat de ambassadeurs door dit traject niet alleen meer lef hebben gekregen, ook ervaren zij een toename in assertiviteit, persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze ambassadeurs laten een groei zien in leiderschap. Zij zijn rolmodellen voor de beroepsgroep, zorgen voor een positief imago voor de wijkverpleging, zijn succesvol in het werven van nieuwe collega’s en geven gastcolleges bij de opleiding verpleegkunde op hogescholen.

De ambassadeurs komen op voor de meest kwetsbare cliënten en oefenen invloed uit bij gemeentes en de overheid. Opvallend is dat 76% van de ambassadeurs aangeeft dan hun rol is veranderd tijdens of na het traject. Ze constateren dat ze collega’s en teams meer coachen en zijn sterker betrokken bij beleid en organisatieveranderingen en kennisoverdracht.

Fronttroepen van de transitie

Ook financiers, zorgaanbieders, verzekeraars en andere stakeholders zijn blij met de ambassadeurs. Voormalig staatssecretaris Van Rijn zegt in het rapport: “Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat de wijkverpleegkundigen de fronttroepen waren van de transitie, van het mensen in staat stellen om langer thuis te wonen. De ontwikkelingen in de zorg maakte dat we ambassadeurs nodig hadden die richting en zicht konden bieden op wat er nu verwacht werd en wat de gevolgen voor het vak waren.”

De ambassadeurs schakelen heel makkelijk tussen de werelden van praktijk en beleid. Als vertalers en verbinders treden zij op. Deze ambassadeurs zorgen ervoor dat de verbinding wordt gelegd tussen beleid en praktijk, of dat nu bij Zorgverzekeraars Nederland, of dat nu bij VWS of de NZA is. Diverse elementen dragen bij aan het succes van het traject zoals de selectieprocedure, de inhoudelijke onderdelen die goed op elkaar zijn afgestemd en de individuele coaching.

De resultaten van de wetenschappelijke evaluatie van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundigen is uitgevoerd door het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht. Na de zomer start groep zes met het ambassadeurstraject.

Bijlagen:          -    Eindevaluatie ambassadeurstraject wijkverpleegkundigen

                        -    Infographic ambassadeurstraject wijkverpleegkundigen