Nieuwe Masteropleiding HU voor kwaliteitsimpuls primair onderwijs

05-06-2018

Met de nieuwe Masteropleiding Expertleerkracht Primair Onderwijs, die september 2018 van start gaat, investeert Hogeschool Utrecht in versterking van de kwaliteit van het primair onderwijs in Nederland. De opleiding, die tot stand is gekomen in samenwerking met scholen uit de regio, laat ervaren leerkrachten doorgroeien in hun vak.

MEPO

De leerresultaten van kinderen in het primair onderwijs staan in Nederland onder druk. Dat blijkt uit het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ dat de Inspectie van het Onderwijs in april 2018 uitbracht. Het rapport onderschrijft de behoefte aan en het belang van verdere professionalisering in het primair onderwijs. Hogeschool Utrecht komt aan die behoefte tegemoet met de nieuwe Masteropleiding Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO). Het is de eerste brede verdiepende vervolgopleiding voor groepsleerkrachten na de pabo. Met de MEPO ontwikkelen ervaren groepsleerkrachten zich verder tot expertleerkracht. Projectleider Yvette Sol: “Door te beschikken over meer expertise kunnen leerkrachten meer zelf gefundeerde keuzes maken en slagvaardiger handelen.”

Samen met de beroepspraktijk

Instituut Theo Thijssen van Hogeschool Utrecht ontwikkelde het curriculum van de MEPO samen met vijftien schoolbesturen in de regio Utrecht. Zo werd een optimale aansluiting op de beroepspraktijk gewaarborgd. Yvette Sol: “Deelnemers leren de effectiviteit van hun onderwijs in belangrijke vakken zoals lezen, schrijven en rekenen te vergroten, maar ook kritisch en doordacht om te gaan met nieuwe ontwikkelingen en leerdomeinen zoals wetenschap & technologie, 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschap.”

Beurzen beschikbaar

De MEPO is een door het NVAO geaccrediteerde, tweejarige deeltijdopleiding die leidt tot het internationaal erkende diploma Master of Education. Het betreft een onbekostigde master. Omdat deze past in het streven van de beroepsgroep naar verdere professionalisering, stelt de DUO er echter jaarlijks lerarenbeurzen voor beschikbaar. Deze vergoeden het volledige collegegeld en dragen bij aan de kosten voor studiemateriaal en reiskosten, terwijl de werkgever jaarlijks subsidie kan verkrijgen voor het geven van studieverlof (vervanging). Bij deelname van twee leerkrachten van hetzelfde bestuur kan een teambeurs worden aangevraagd, die ook de doorwerking binnen de school financieel ondersteunt. “Door goed overleg tussen deelnemer en schoolleiding kunnen zowel de deelnemer als de school van de master profiteren”, aldus Sol.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september 2018 aanmelden voor de opleiding, die dezelfde maand van start zal gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Yvette Sol: yvette.sol@hu.nl