Lichte daling studentwaardering in NSE

04-07-2018

De Nationale Studenten EnquĂȘte (NSE) bevraagt jaarlijks studenten over de tevredenheid over hun opleiding en opleidingsinstelling. Landelijk laat de waardering in de NSE 2018 een lichte daling zien. Ook HU-studenten waarderen hun opleiding net iets minder dan in 2017, conform de landelijk trend. De HBO Monitor 2017, waarin alumni over hun opleiding worden bevraagd, laat echter een stijgende waardering zien van de HU.

Studenten van de HU zijn iets minder tevreden over hun opleiding dan vorig jaar. Op een schaal van 0 tot en met 5 geven ze een 3,65, waar dat in 2017 een 3,76 was. Ook landelijk daalt de tevredenheid van studenten van hogescholen, van 3,88 vorig jaar naar 3,82 nu. De HU zit net onder het landelijke gemiddelde. “Een dikke voldoende maar toch een lagere studenttevredenheid dan gemiddeld, volgens deze enquête. Dat wringt natuurlijk. Ook omdat de HBO Monitor een ander beeld schetst, waarin Hogeschool Utrecht op een aantal aspecten als aansluiting op de arbeidsmarkt en startsalaris juist bovenaan staat”, aldus collegevoorzitter Jan Bogerd.

HBO Monitor 2017

De HBO Monitor benadert afgestudeerden van hogescholen ruim een jaar na hun opleiding. Ze krijgen gelegenheid terug te kijken op de kwaliteit van hun opleiding en op wat deze heeft betekend voor hun beroepsloopbaan. In de onlangs verschenen HBO Monitor 2017 tonen de alumni van de HU zich tevredener over hun studie én over hun baan dan een jaar eerder en is ook de waardering goed.

Doorgaan met verbetering

Ouke Pijl, teamleider kwaliteitszorg aan de HU: “Onderwijskwaliteit heeft natuurlijk te maken met de waardering van studenten voor de studie op school. Tegelijkertijd willen we vooral dat onze afgestudeerde studenten bijdragen aan de professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Die doorwerking wordt beoordeeld door alumni in de HBO Monitor en is ook een belangrijk aspect bij de peer review voor accreditatie, waar ons onderwijs in toenemende mate als ‘goed’ wordt beoordeeld.” De HU gaat door met de innovatie van het onderwijs, de verbinding van onderwijs met onderzoek en het verbeteren van de dienstverlening. Op termijn zullen de effecten daarvan zeker zichtbaar zijn, stelt Jan Bogerd. “De inzichten die de NSE ons biedt, helpen ons met het verder ontwikkelen van onze kwaliteit.” 

Kwaliteitsafspraken

Leidend bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs zijn voor de HU de kwaliteitsafspraken die onlangs werden gesloten tussen het College van Bestuur en de centrale (studenten)medezeggenschap. Deze zetten in op extra onderwijzend personeel, gemeenschapsvorming en vernieuwing van de digitale leeromgeving. “Met deze kwaliteitsafspraken continueren we de koers van onze onderwijsvisie“, stelde Jan Bogerd bij de totstandkoming van die afspraken.

Kijk hier voor de uitslagen van de NSE 2018
Kijk hier voor de uitslagen van de HBO Monitor 2017
Kijk hier voor het factsheet NSE van Vereniging Hogescholen (VH)