HU opent collegejaar 2018-2019 met pleidooi voor inclusiviteit

23-08-2018

Docenten, medewerkers en studenten van Hogeschool Utrecht hebben op donderdag 23 augustus samen met partners uit kennisinstellingen en de beroepspraktijk het collegejaar 2018-2019 feestelijk geopend. De jaaropening had als thema ‘Samen Verschil Maken’. Collegevoorzitter Jan Bogerd: “Leren van elkaar via persoonlijk contact is niet alleen plezierig maar ook het meest leerzaam.”

Jaaropening

Met ‘Samen Verschil Maken’ wil de HU het belang van inclusiviteit, van kansen voor iedereen, benadrukken – niet alleen op de hogeschool, maar in de hele samenleving. Dagvoorzitter was docent gebarentaal Tony Bloem. Tony is zelf doof en leidde met hulp van tolken gebarentaal de sprekers en gasten door het programma.

Persoonlijk contact

Tony gaf eerst het woord aan Jan Bogerd, collegevoorzitter van de HU. Die benadrukte dat de uitdagingen waar de maatschappij voor staat vragen om alle denkkracht, creativiteit en motivatie van de jeugd. Daarom – en om het geluk en welzijn van alle studenten – is het belangrijk dat we studenten in al hun diversiteit gelijke kansen bieden, aldus Jan Bogerd: “Goed onderwijs zoekt aansluiting bij tempo, inhoud, motivatie, niveau en omstandigheden van de studenten. Leren is immers een persoonlijk en continue proces dat tot stand komt in interactie met anderen. Om dit onderwijs de ruimte te geven en zo samen het verschil te kunnen maken, werken we aan het wegnemen van belemmeringen, het differentiëren en flexibiliseren van ons aanbod en het creëren van ruimte voor meer persoonlijke interactie met studenten. Leren van elkaar via persoonlijk contact is niet alleen plezierig maar ook het meest leerzaam.”

Meer dan meedoen

Het belang van diversiteit en inclusie werd verder benadrukt door gastspreker Jitske Kramer, ‘corporate antropoloog’ en oprichter van HumanDimensions. Zij wees er op dat inclusie verder gaat dan elkaar accepteren: “Inclusie is niet alleen dat iedereen mag meedoen, maar ook dat iedereen mag meebepalen wat de regels zijn.”

Nieuwe HUgenotenprijzen

Collegelid Tineke Zweed reikte ten slotte de jaarlijkse HUgenotenprijzen uit, voor mensen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de hogeschool. De prijs gingen naar docent Parviz Samim, docent-onderzoeker Martijn Rietbergen en de studenten Mohamed El Mahyaoui en Khalid El Jerari. Lees hier meer over de winnaars. Het nieuwe collegejaar werd ten slotte feestelijk ingeluid door een kleurrijk straatorkest: de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.