Drie HU-masters 'topopleiding' volgens Keuzegids Masters 2018

07-03-2018

Hogeschool Utrecht (HU) doet het nog steeds goed in de Keuzegids Masters, maar krijgt wel meer concurrentie. Drie masteropleidingen van de HU hebben van de Keuzegids Masters 2018 het predicaat ‘topopleiding’ gekregen, waar dat er vorig jaar nog zes waren. Op de ranglijst van grote masteraanbieders in het hbo eindigt de HU dit jaar op de tweede plaats, vlak achter Windesheim en gevolgd door de HAN, Fontys en Hogeschool Rotterdam.

KeuzegidsIn de Keuzegids Masters 2018 zijn de verschillen tussen de grote hbo-instellingen kleiner geworden. Vorig jaar liep het puntentotaal uiteen van 55,5 naar 62,5, dit jaar van 58,0 naar 62,0. De totaalscore voor de HU is in 2018 gedaald naar 61,5 punten ten opzichte van vorig jaar (62,5). Daarmee is de score na een lichte stijging weer terug op het niveau van 2014. In de algemene ranking is de HU van de eerste naar de tweede plaats gegaan.

Topopleidingen

De toegenomen concurrentie is ook terug te zien in het aantal en de beoordeling van onze topopleidingen. Het predicaat Topopleiding betekent dat de opleiding tot de beste van Nederland behoort in zijn vakgebied. Vorig jaar kregen zes HU-masters het predicaat, dit jaar zijn dat er drie: Project ManagementUrban and Area Development (joint degree) en Zorgtraject Ontwerp (Innovatie Zorg en Welzijn). De master Project Management is nieuwkomer in de rij. De masters Fysiotherapie, Informatics, Physician Assistant en Special Educational Needs hebben nu iets lagere scores, die geen recht meer geven op het predicaat Topopleiding.

Opvallend is de hoge score van Zorgtraject Ontwerp: met 100 punten neemt deze een gedeelde derde plaats in van alle masters (universiteiten en hbo’s) van Nederland.

Belang van masters

De instroom bij de HU-masteropleidingen is volgens de Keuzegids fors gestegen, van 1276 in 2017 naar 2966 in 2018. Hierbij moet echter een kanttekening worden geplaatst: de instroomdefinitie is vorig jaar gewijzigd, waardoor de scores hier niet één-op-één vergelijkbaar zijn. Wel staat vast dat met name de onderwijsmasters veel studenten trekken. De HU is een groot aanbieder van deze masters.

“In het hbo is een masteropleiding nog lang niet vanzelfsprekend, maar het aantal mogelijkheden blijft wel toenemen”, aldus de Keuzegids Masters 2018. “In steeds meer vakgebieden ziet de overheid het belang daarvan en is ze bereid tot financiering. Dat leidt dan tot een veel lager collegegeld, wat deze opleidingen een stuk aantrekkelijker maakt.”

Over de Keuzegids

De Keuzegids Masters heeft als doel ondersteuning te bieden bij het kiezen van een masteropleiding. De jaarlijkse ranking is voor 80 procent gebaseerd op de mening van studenten via de Nationale Studenten Enquête (NSE) en voor 20 procent op oordelen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Benieuwd naar de verdere scores van de HU en haar masters? Bekijk de Keuzegids Masters 2018 (toegang enkel bij inloggen in een HU-omgeving).