Omgaan met moeilijke situaties (dit evenement is geweest)

29-10-2018

Elke klas heeft wel eens 'een slechte dag'. Een dag waarop je als leerkracht nog zó je best doet, maar niets lijkt te werken. Gelukkig is dat bij de meeste klassen de volgende dag weer 'spontaan genezen'. Er zijn echter klassen waarbij het lijkt of de problemen blijvend zijn. Meer dan gemiddeld kost het de leerkracht energie om deze groep te motiveren om aan het werk te gaan en bij de les te betrekken. Een goed voorbereide leuke les pakt heel anders uit. De les wordt meer dan eens verstoord door bijvoorbeeld propjes schieten, negatieve opmerkingen, onderlinge strijd etc. Op geen enkele wijze wordt respect getoond voor gemaakte afspraken. Het wordt dan ook voor een leerkracht erg moeilijk om positief te blijven, met alle gevolgen van dien. In dit stadium lijkt de moeilijke klas op een sterk stromende rivier. Er is geen moment van stilstaand water (rust). Je zou gereedschappen moeten hebben om een stuwdam te bouwen, waardoor je een rustigere waterspiegel krijgt. Aan een aantal gereedschappen wordt tijdens de workshop aandacht besteed.

Het nieuwe schooljaar

  • voorbereiding van de eerste schooldag
  • algemene tips basisvaardigheden

Groepsdynamica

  • groepsvormende activiteiten
  • klassenmanagement

Het groepsgedragsplan

  • klassenregel
  • aandeel leerkrachtgedrag in de moeilijke en makkelijke klas
  • versterkingsplannen

Conflictbeheersing

  • Hoe kan ik als leerkracht conflicten voorkómen?

Sanctiebeleid

  • Wat is een juiste straf/maatregel/consequentie voor de leerlingen?
  • Is herstelrecht een optie om conflicten op te lossen en in de (nabije) toekomst te voorkómen?

Datum

29 oktober 2018 van 9.00 tot 12.00 uur, of
26 maart 2019 van 18.30 tot 21.30 uur.

Omvang

Eén bijeenkomst.

Kosten

€ 100.

Locatie

Theaterhotel Oranjerie, Roermond.

Schrijf je in voor deze workshop

Aanmelden