Aan de slag met data binnen je school (dit evenement is geweest)

01-01-2019

Schoolzelfevaluatie en analyse op basis van de aanwezige data gericht op schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.

Uitgangspunt: meten is niet weten, werken met meten is weten.

Doelgroep: scholen (mbo, so, vo, po) die beschikbare data handelingsgericht willen analyseren.

Opbrengst: Op basis van analyse van beschikbare data wordt gewerkt aan handelingsgerichte adviezen voor de school, klas, leerling (afhankelijk van de behoefte). Na data-analyse wordt verkend welke ontwikkelingen er nodig zijn voor verdere professionalisering.

Inhoud:  

  • cognitieve opbrengsten op school-, groeps- en leerlingenniveau
  • sociaal-emotionele opbrengsten op school-, groeps- en leerlingenniveau
  • sociale veiligheid
  • kwaliteitszor

Datum

In overleg met Edwin Thissen (stuur een e-mail naar edwin.thissen@hu.nl).

Omvang

Eén vrijblijvende afspraak waarin samen bekeken wordt wat mogelijk is om van daaruit een traject op maat vorm te geven.

Kosten

€ 100 per bijeenkomst in een traject op maat.

Locatie

De eigen schoollocatie.

Schrijf je in voor deze workshop

Aanmelden